Cursos oficiais

Cursos de Monitores de Actividades de Tempo Libre

MODALIDADE: Presencial. 

Pode ser: 
Extensivo: en fins de semana (Sábados y Domingos) Diario (Lunes a Viernes)
Intensivo: en réxime campamental.

DURACIÓN: 350 h.

DESTINATARIOS:

Traballadores Sociais, Educadores Sociais, Integradores Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, Animadores Socioculturais, Profesores de primaria, Monitores de Ludoteca, Monitores de Discapacitados, Técnicos de Xuventude, Técnicos en Xardín de Infancia, Orientadores Educativos, Monitores de comedor escolar, Monitores de actividades extraescolares, Animadores e Técnicos Deportivos, Membros de asociacións vinculadas a este eido, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

Mais información

Cursos de Directores de Actividades de Tempo Libre

MODALIDADE: Presencial. Habitualmente, en fins de semana.

DURACIÓN: 300 h.

DESTINATARIOS:

Monitores de actividades de tempo libre, que ademais poden ser: Traballadores Sociais, Educadores Sociais, Integradores Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, Animadores Socioculturais, Profesores de primaria, Monitores de Ludoteca, Monitores de Discapacitados, Técnicos de Xuventude, Técnicos en Xardín de Infancia, Orientadores Educativos, Monitores de comedor escolar, Monitores de actividades extraescolares, Animadores e Técnicos Deportivos, Membros de asociacións vinculadas a este eido, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

Mais información